Side nr 44

Familiebeskrivelser af 

Helen Sabinsky

Klik HER

Side nr 45

Familiebilleder og familiebeskrivelser, 

af Bente Korngaard Nielsen

Klik HER

Side nr 46

Familiebilleder og familiebeskrivelser, 

af Else Birkeskov Christensen

Klik HER

Side nr 47

Familiebilleder og familiebeskrivelser,

modtaget fra

René Sabinsky

Klik HER

Side nr 48

Se hvad

Margit Ellinor Christensen

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 49

Læs hvad

Johnny Johnsen

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 50

Læs hvad

Mogens Kai Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 51

Læs hvad

Annie Pallesen-Brown

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 52

Se hvad

Bent Christensen

skriver om vores efternavn

Sabinsky

Klik HER

Side nr. 53

Se hvad

Susanne Faxe

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 54

Se hvad

Else Hansen

skriver om familien Sabinsky

Klik HER

Side nr. 55

Se hvad

Annelise Husher

skriver om familien Sabinsky

Klik HER

Side nr. 56

Se hvad

Alice Sabinsky

skriver om familien Sabinsky

Klik HER

Side nr. 68

Михась Сабинский

Mihas Sabinsky.

Se hvad han skriver om vores

efternavn.

Klik HER

Side nr. 69

Valerio Sabinskys side.

Lidt om familien.

De kom oprindelig

fra Polen.

Klik HER

Side nr. 70

Sigizmund Sabinskys

brev til familien i Polen

Klik HER

Side nr. 71

1. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver familien.

Se også side 72,- 73 og 74

Klik HER

Side nr. 72

2. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver familien.

Se også side 71,- 73 og 74

Klik HER

Side nr. 73

3. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver af familien.

Se også side 71,- 72 og 74

Klik HER

Side nr. 74

4. afsnit af 4.

Erik Sabinsky

beskriver familien.

Se også side 71,- 72 og 73

Klik HER

Side nr. 80

Informationer om Nyboder i København og information om vores forfædre der har boet i Nyboder.

Klik HER

Side nr. 81

Personer der har boet eller arbejdet i Adelgade, København

Klik HER

Side nr. 82

Peder Madsens Gang

i indre by

Klik HER

Side nr. 83

Sabinsky

Isenkræmmerforretninger

i

København

Klik HER

Side nr. 84

Folketælling

PolitietsRegisterblade

og

Politiets Mandtaller

Klik HER

Side nr. 85

Hólar-katedralen i det

nordlige Island.

MURERMESTER JOHAN CHRISTOPH SABINSKY.

Klik HER

Side nr. 89

På denne side er en linksamling med links i forbindelse med slægtsforskning

Klik HER

Side nr. 90

Her er de informationer

vi har om Krakow i Polen

Klik HER

Side nr. 91

Det vi ved om

"Sabinsky Kirken"

Konstantino-Sabinsky Church

historie

Klik HER

Side nr. 92

Læs de oplysninger

vi har om kommunen Sabinsky

i Rusland 

Klik HER

Side nr. 94

Læs om

Sabinsky bogen

30. juni 2007

Klik HER

Side nr. 93

Læs om

Sabinsky Musset i

Rusland

Klik HER

Side nr. 97

Læs om Polens

historie

Klik HER

Side nr. 98

Se hvad sprogforsker

Michael Lerche Nielsen

skriver om efternavnet Sabinsky

Klik HER

Side nr. 100

SABINSKY TRÆF

på Hundige Kro

2009

Klik HER

Side nr. 101

Vi besøger

Bente og Jørgen

Læs om

SABINSKY TRÆF

2010

Klik HER

Side nr. 102

Vi besøger Nyboder

Læs om

SABINSKY TRÆF

2011

Klik HER

Side nr. 103

Den Sorte Diamant

Læs om

SABINSKY TRÆF

2012

Klik HER

Side nr. 104

Sankt Pauls Kirke

Læs om

SABINSKY TRÆF

2013

Klik HER

Side nr. 105

Sankt Petri Kirke

Læs om

SABINSKY TRÆF

2015

Klik HER

Side nr. 106

Vor Frue Kirke

Læs om

SABINSKY TRÆF

2017

Klik HER

Side nr. 110

Læs om familier med

efternavnet Sabinsky

rundt om i verden

Klik HER

Side nr. 111

På denne side kan du læse om familierne i Tyskland, med efternavnet  SABINSKY.

Klik HER

Side nr. 112

WHITE PAGE

Se hvor mange

Sabinskyér der bor i USA

Klik HER

Side nr. 120

Telefonbøgerne fra KTAS.  Perioden 1895 til og med 1965.

Klik HER

Side nr. 121

Se hvad Datatilsynet skriver i forbindelse med slægtsforskning

Klik HER

Side nr. 122

Familien har i gennem flere år efterlyst en lille notits i Statstidende

Klik HER

Side nr. 125

Statistik for vores hjemmeside

www.sabinsky.dk

Klik HER

Side nr. 130

Familieilleder der blev scannet på Sabinsky træffet 2009

Klik HER

Side nr. 131

Familiebilleder

af familien

Sabinsky

Klik HER

Side nr. 132

Dette er side hvor familiebillederne med gule navneskilte er placeret

Klik HER

Side nr. 133

Rettelser til

slægtsbogen

af 2017

Klik HER.

Side nr. 150

Sankt Pauls Kirke

Se familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. 151

Sankt Petri Kirke

Se familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. 152

Vor Frue Kirke

Se familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. 153

Christians Kirke

Her kommer

familiens kirkelige

handlinger

Klik HER

Side nr. ??

 Denne side kunne

blive din side.

Har du noget om

familien, så skriv til

erik@sabinsky.dk

Klik HERSide nr. 200

Indholdsfortegnelse

i Skemaform

Klik HER

Sabinsky

har også en side på Facebook.

Klik på ikonet herunder

Redaktør af denne hjemmeside:

Erik Bech Sabinsky

Mail: erik@sabinsky.dk

Hjemmesideejer:

René Sabinsky

 Mail: rene@sabinsky.dk

Til forsiden klik HER.

Dette er side 98

Siden er sidst redigeret

18. februar 2021

Se hvad sprogforsker Michael Lerche Nielsen skriver om efternavnet Sabinsky


Bent Christensen har i 2013 skrevet til

Michael Lerche Nielsen

Lektor, Afdeling for Navneforskning

Først Bent Christensens

spørgsmål i kort form.


Læse eventuelt mere i mail nr. 11 på

Bents Christensens side nr. 52, klik HER.


Redaktøren skriver:

Dette er forkortet udgave af en længere tekst.Bent Christensen skriver i 2013 til Michael Lerche Nielsen:


------       Meget tyder på, at familien i begyndelsen af 1700-tallet har tilhørt Sankt Petri tyske menighed

i København og vel så har været en eller anden form for tyskere. -

Jeg har været i kontakt med en kyndig person i Sankt Petri menighed, som dog ikke har kunnet bidrage

positivt med noget ud over, hvad familien i forvejen havde..

Det eneste nye var, at navnet ikke forekommer i en liste med menighedens medlemmer fra 1767

(den ældste, der er bevaret).

 

Men det, jeg vil spørge om, er faktisk kun, hvilken betydning man skal tillægge stavemåden med -y?

Jeg ved jo fra min egen tid som kirkebogsførende sognepræst, at man ikke tog det så nøje i gamle dage -

hvad man jo som bekendt i det hele taget ikke gjorde, heller ikke i trykte tekster.

En eventuel forvanskning kan også være sket i fx Tyskland før familiens ankomst til Danmark. I moderne polsk forekommer efternavnet Sabiński. Og i moderne tjekkisk Sabinský. (Og i Rusland forekommer for den sags skyld efternavnet Сабинский (Sabinskij), men den mulighed arbejder jeg ikke meget med lige nu).

 

Hvis vi ser bort fra den russiske mulighed (som med ret stor sandsynlighed har noget med lokaliteten

Saba i Tatarstan at gøre), forestiller jeg mig, at navnet på en eller anden måde har noget

med de italienske sabinere og deres område at gøre.

 

Hvis man ved noget om disse forhold eller har tanker i forbindelse med dem, hører jeg gerne alt.

Men mit hovedspørgsmål er altså, om stavemåden -sky kan udelukke,

at der oprindelig er tale om det polske navn Sabiński.  --------Herunder er svaret fra navneforsker

Michael Lerche Nielsen

Lektor, Afdeling for Navneforskning
Kære Bent Christensen!

 


Tak for spørgsmålet om navnet Sabinsky i 1700-tallet.

For det første har du ret i at Skt. Petri var en tysk menighed,

og at murermesteren må have anset sig for tysk.

Frem til 1880’erne var Petri sammen med Friederich Tyske Kirke

(nu Kristianskirken) på Christianshavn tyske

menighedere for det tyskorienterede borgerskab og håndværkerstanden,

som udgjorde en ikke ubetydelig del af byens indbyggere.


Om de var tyske er en anden sag. I al fald på Christianshavn

var flere oprindelig skotske fabrikantfamilier,

særligt Stanley, meget aktive i menigheden.

Valget af den tyske menighed synes her at skyldes konfessionelt slægtskab

med reformerte trosretninger i oprindelseslandet, samt at tilhørsforholdet

til de tyske menigheder generelt var sociale statusmarkører.

 

 

Med hensyn til navnets betydning, er det rent gætværk at forbinde det med de romerske sabinerinder eller

for den sags skyld en fjerntliggende kommune – oblast (Red.skriver: oblast=provins)– i Tatarstan.


Derimod er der talrige eksempler på indvandrede soldater- og håndværkerfamilier til Danamark via Holsten

og videre ud i det tyskdominerede område, som jo dengang strakte sig langt østpå.


Den slaviske adjektivendelsen –sky

benyttes ofte i forbindelse med stednavne: person fra det og det sted.


 


Eftersom tyskerne koloniserede store dele af Østeuropa

fra senmiddelalderen og frem,

og fordi der frem til anden verdenskrig i mange polske

byer var tysktalende grupperinger,

hvis efternavne ofte havde slavisk baggrund, er det mest

sandsynligt, at Sabinsky skal findes som bynavn

et eller andet sted fra Holsten og østover.


Er der som du synes at foretrække en forbindelse til de romerske sabinerinderne (eller Sabinerbjergene),

må det være et sent, lærd og litterært påfund.

Det virker i sammenhængen usandsynligt.


 

Jeg har ikke frekventeret detaljerede kort, men i det vestlige Polen findes

en bebyggelse, som på tysk kaldes:

Klein Sabin og på polsk Zabin.


Personer herfra må kunne kalde sig Sabinsky, men om det er et almindeligt navn skal jeg lade være usagt.

Håndværkere gik dengang ”på valsen”, og de kunne naturligvis

komme langt omkring, før de slog sig ned.


Man må i sin søgen ikke fæste sig for nøje ved bogstavveksel s/z

(hvor ”z” jo angiver det stemte /s/ vi ikke har i dansk).

 

Man kan også overveje om –b- i slægtsnavnet afspejler –p- (ligeledes stemt/ustemt variant).

Stavemåden med –y mener jeg ikke kan tillægges nogen betydning.


I 1600-tallet og 1700-tallets håndskrift vil man ofte af tydeliggørende årsager markere en i-lyd med ij,

som det endnu er tilfældet i nederlandsk. Bogstaverne ij udlæses ofte som ”y”

 

Jeg håber svaret har været til lidt hjælp og ønsker held og lykke med de fortsatte studier.

 

 Michael Lerche Nielsen

Lektor, Afdeling for Navneforskning

Redaktøren skriver februar 2017:


Michael Lerche Nilsen skriver:

At der i det vestlige Polen findes en bebyggelse,

som på tysk kaldes:

"Klein Sabin" og på "polsk Zabin".


Det har fået mig til at søge på nettet.

På WikipediA har jeg fundet nedenstående på denne side:

Søger på WikipediA efter Zabin, kommer følgende resulteter.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zabin


Tekst og kort til AKlik på tekst eller

kort for stor udgave

Denne by Źabin kunne være en mulighed.

som Michael Lerche Nielsen omtaler, da byen ligger i det vestlige Polen.


Tekst og kort til B

Klik på tekst

eller

kort for stor udgave

Tekst og kort til C
Klik på tekst

eller

kort for stor udgave

Tekst og kort til E

Klik på tekst

eller

kort for stor udgave

Tekst og kort til FKlik på tekst

eller

kort for stor udgave

Klik på tekst

eller

kort for stor udgave

Tekst og kort til G

Tekst og kort til Źaninek og ŹabinKlik på tekst

eller

kort for stor udgave

Ca. 1,2 km. i fugleflugt fra Źabin (D), i den nordvestlige Polen, ligger Źabinek.

Som det fremgår herunder står der under tysk

"Kleine Sabin"

https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BBabinek

Se "Klein Sabin" ved pilen herunder

Redaktøren skriver:

Februar 2017


Jeg vil kontakte Michael Lerche Nielsen, for at spørge om kan kan konkretisere

de udtagelser hvor han beskriver den by hvor vi kunne komme fra.


Han skriver, at byen ligger ”I det vestlige Polen” og der er desvære to muligheder.

Se herover under punkterne A sydvestlige Polen

og E nordvestlige Polen. Felterne er markeret med gul.


Endelig vil jeg spørge om nedenstående har nogen betydning.


I den by Zabin der ligger i det nord vestlige Polen, med betegnelsen D ligger

er der en anden lille by ved navn "Zabinek".

Se beskrivelsen i det blå felt lige herover.

Ved den by og kun ved den, står ”Klein Sabin”

"Klein Sabin" er jo netop hvad Michael beskriver i 2013


Så snart svaret fra Michael komme vil det blive bragt her på siden.


Erik Sabinsky

Redaktør


Her er svaret fra Michael Lerche Nielsen

27. februar 2017


Jeg har ikke beskæftiget mig med jeres navnespørgsmål, siden jeg svarede på mailen for år tilbage.


Det er desværre meget svært at hjælpe med den type spørgsmål – dels er mange efternavne hjemmekonstruerede, dels er mange slægtsnavne i Danmark fra indvandrere fordi almuebefolkningen jo traditionelt set slet ikke havde efternavne i Danmark ud over patronymer* på –søn /-datter.


*Red skriver:

Patronym, (egentlig patronymikon). Af græsk pater (fader) og -onyma (navn). Efternavn, der dannes af en slægtnings fornavn med en tilføjelse, der viser slægtskabet (-søn/-datter).


Uden en familietradition eller personalhistoriske kilder er det derfor umuligt at gætte oprindelsen til mange slægtsnavne. Sabinsky ser som tidligere nævnt slavisk ud – og stavemåden tyder på at det slaviske navn er vandret via tysk, fransk  eller evt. engelsk her til Danmark.


Da der jo var mange tyske minoritetsgrupper overalt i Polen kan du have ret i, at det jo ikke behøver at være de nordvestlige polske byer af dette navn. Men måske er det rimeligt at hævde, at sandsynligheden er lidt større.


Det svarer lidt til at folk i Danmark hedder Valby – uden at vide hvilen en af Valby’erne der er tale om.


Omkring Zaninek – så er endelsen ”–ek” så vidt jeg ved – jeg er ikke slavisk filolog- et såkaldt diminutivsuffix*

som kan forklare den tyske form Klein Sabin.


*Red skriver:

En Diminutivaffix er roden ordet tilføjede præfiks eller suffiks ( anbringe ), at den grammatiske reduktion

( diminutiv ) anvendes. Sådanne stavelser er som præfikser og suffikser til at se på ordet uddannelse. Det anbringelsen er kun en af flere mulige diminutiv. Den diminutive kan også klippe , Reduplikation udtrykkes,

separate leksikalske poster eller andre ressourcer sproglige. I de indoeuropæiske sprog det Diminutivaffigierung hovedsageligt af Suffixation gennemført.


Venlig hilsen

Michael Lerche Nielsen


Har du bemærkninger eller oplysninger

er du velkommen til at kontakte redaktør

Erik Sabinsky

erik@sabinsky.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Tekst og kort til D

Klik på tekst

eller

kort for stor udgave

Denne by Źabin kunne være en mulighed.

som Michael Lerche Nielsen omtaler, da byen ligger i det vestlige Polen.

Se også  Źabinek i det blå felt herunder.


INDHOLDSFORTEGNELSE

se herunder

Indholdsfortegnelse i skemaform klik HER

Hjemmesidens

forside

Klik på huset

Side nr. 1

På denne side kan du se familiens

SLÆGTSBOG

version 11.

Klik HER

Side nr. 2

På denne side er

vores slægtsbog

i rå tekst og med noder

version 11

Klik HER

Side nr. 3

På denne side er

oplysninger om familien

i rækkeformat ud fra slægtsbog

version 11.

Klik HER

Side nr. 4

Generation 1-6

1700 til og med 1883.

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 5

Generation 7-8

1900 til og med 1950

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 6

Generation 9

1954 til og med 1966

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 7

Generation 10-11

1993 til og med 2015

Data fra slægtsbog v. 11

med familiebilleder

Klik HER

Side nr. 8

Anton

Sabinskys

lille noteshæfte

fra 1943, der beskriver

dele af familien.

Klik HER

Side nr. 9

Slægtsforsker

Ebbe Møller Jensen

SLÆGTSBOG

Version 11.

af 14. november 2017.

Klik HER

Side nr. 10

Flere beskrivelser af familie

Sabinsky slægtsforhold

Klik HER

Side nr. 11

Hvornår er vi kommet til Danmark og hvor i verden kommer vi fra?

Klik HER

Side nr. 12

Sådan finder du et familiemedlem på www.sabinsky.dk

Klik HER

Side nr. 13

EFTERLYSNINGER

Se siden hvor vi efterlyser oplysninger om personer

i vores familien

Klik HER

Side nr. 14

Her på denne side, kan du se de skemaer der bliver anvendt når vi holder træf

Klik HER

Side nr. 15

Dette er side hvor du kan læse om Sabinsky-klubben

*sabinsky.dk*

Klik HER

Side nr. 16

Dette er siden hvor du kan læse regnskaberne for

Sabinsky-klubben

*sabinsky.dk*

Klik HER

Side nr. 20

Læs om

Dorothea Maria Sabinskys

forunderlige liv.

Klik HER

Side nr. 21

Digt af

Emil Aarestrup

Klik HER

Side nr. 22

Efterkommere af

Julius Heinrich Sabinsky

Klik HER

Side nr. 23

Læs om

Julius Heinrich Sabinsky

medaljer

Klik HER

Side nr. 24

Efterkommere

efter

Viggo Frits Louis Sabinsky

Klik HER

Side nr. 25

Det vi ved om Violinist Walter Emanuel August Bevensee

(senere Sabinsky)

Klik HER

Side nr. 26

Her er de oplysninger vi har om Major

Niels Juel WILLY Sabinsky

Klik HER

Side nr. 27

*Guvernørens Datter*

Kan denne film have noget med familien at gøre?

Klik HER.

Side nr. 28

Telegram til

Gesandt Sabinsky

Klik HER

Side nr. 29

Oplysninger om

Frode Egede Erkardt

Klik HER

Side nr. 30

Se hvad vi ved om

Christian Thorvald Sabinsky

Klik HER

Side nr. 31

Se hvad vi ved om

Carl Christian Sabinsky

Klik HER

Side nr. 40

Læs hvad

Gitte Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 41

Læs hvad

Lillian Møller Sabinsky

skriver om familien

Klik HER

Side nr. 43

Læs hvad

Erling Stær Sabinsky

skriver om familien

Klik HER